Teaching and researching stage speech (connecting theory and practice, science and art)

Authors

  • Nina Žavbi Milojević Academy of Theatre, Radio, Film and Television, University of Ljubljana, Nazorjeva 3, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20162.89.99

Keywords:

stage speech, teaching, researching, theory and practice, science and art

Abstract

The article deals with teaching and researching stage speech on the supposition that researching stage speech influences how we teach stage speech. Stage speech is an artistic speech that researchers try to study and explain in a scientific manner, i.e. with scientific terminology and methods. Modern studies of stage speech are interdisciplinary (they combine phonetics and theatre studies, literary theory and history, sociology, etc.) and no longer just studies on a stricly linguistic (phonetic) level. The article shows a model of a scientific and interdisciplinary study of stage speech and its influence on or connection to how it is taught. The teaching of stage speech, which is shown on the example of students of Stage Acting at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television, balances between science and art as well as between theory and practice. The article demonstrates that researching stage speech influences the teaching that is also interdisciplinary, based on artistic and scientific concepts and constantly combines theory and practice.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nina Žavbi Milojević, Academy of Theatre, Radio, Film and Television, University of Ljubljana, Nazorjeva 3, Ljubljana

teacher, language and speech for students of Academy of Theatre, Radio, Film and Television

scientific interests: drama and theatre

References

Boersma, P., Weenink, D. (2016). Praat: Doing Phonetics by Computer. Retrieved from http://www.fon.hum.uva.nl/praat/.

Cankar I., Hlapci. Videoposnetek uprizoritve v režiji Sebastijana Horvata [The Serfs: A Video of the Staging, directed by Sebastijan Horvat]. Slovensko stalno gledališče Trst. Sezona 2014/2015. Premiere 20.5.2015.

Faganel, J. (2006). Razvoj pedagoških nazorov o igralčevem govoru [Developing Pedagogical Views on Actor's Speech]. In: K. Podbevšek, T. Gubenšek (Eds.), Kolokvij o umetniškem govoru 2 [A Colloquium on Artistic Speech2]. (pp. 13-17). Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Katedra za govor.

Humar, M., Sušec Michieli, B., Podbevšek, K., Lokar, S. (2007). Gledališki terminološki slovar [A Glossary of Theatre Terms]. Ljubljana: Založba ZRC.

Podbevšek, K. (1989/1990). Na novo odkriti govor (učna izkušnja na AGRTV) [Newly Discovered Speech (a Teaching Experience at the Academy of Theatre, Radio, Film and television)]. Jezik in slovstvo [Language and Literature], 35 (1-2), 27-31.

Podbevšek, K. (1996). Poučevanje jezika in govora na Akademiji [Teaching Language and Speech at the Academy]. In: A. Inkret (Ed.),Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: 50 let: 1946−1996 [Academy of Theatre, Radio, Film and Television: 50 years: 1946-1996]. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.

Podbevšek, K. (2006a). Uvod [An Introduction]. In: K. Podbevšek, T. Gubenšek (Eds.), Kolokvij o umetniškem govoru 2 [A Colloquium on Artistic Speech]. (pp. 7-9). Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Katedra za govor.

Podbevšek, K. (2006b). Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi [Speech Interpretation of Literary Texts in School and Artistic Practice]. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

Podbevšek, K. (2010). Spreminjanje odrske govorne estetike v slovenskem gledališču 20. stoletja [Changes in the Stage Speech Aesthetics in Slovenia during the 20th Century]. In: B. Sušec Michieli, B. Lukan, M. Šorli (Eds.), Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja [Dynamics of Changes in the Slovene Theatre in the 20th Century]. (pp. 195-238). Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, fim in televizijo, Maska.

Podbevšek, K. (2012). Odrska govorna estetika v slovenskem dramskem gledališču (dva primera) [Stage Speech Aesthetics in the Slovene Drama Theatre (two examples)]. In: M. Pezdirc Bartol (Ed.), Slovenska dramatika [The Slovene Drama]. (pp. 249-256). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Podbevšek, K. (2013). Govor – skupni raziskovalni predmet znanosti in umetnosti [Speech – a Common Subject of Research for Science and Art]. In: K. Podbevšek, N. Žavbi Milojević (Eds.), Govor med znanostjo in umetnostjo [Speech Between Science and Art]. (pp. 9-11). Maribor: Aristej.

Škarić, I. (1991).Fonetikahrvatskogaknjiževnogjezika [Phonetics of the Croatian standard language]. In: S. Pavešić, I. Škarić, S. Težak, Povijesnipregled, glasoviioblicihrvatskogknjiževnogjezika [A Historical Overview, Sounds and Forms of the Croatian Standard Language]. (pp. 63-376). Zagreb: HAZU globus.

Tivadar, H. (2004). Priprava, izvedba in pomen perceptivnih testov za fonetično-fonološke raziskave (na primeru analize fonoloških parov) [Design, implementation and significance of perception tests for phonetics and phonological research (the case of phonological pairs)]. Jezik in slovstvo, 49 (2), 17-36.

Verovnik, I. (2001). Uporaba računalnika pri obravnavi zvočnih pojavov. Modeli poučevanja in učenja. Fizika [Use of Computer for discussing sound phenomena: Models of teaching and studying]. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Varošanec-Škarić, G. (2005). Timbar [Timbre]. Zagreb: FF press.

Vrban Zrinski, K. (2013). Prozodijski čimbenici suvremenoga scenskoga člumačkoga govora, doktorski rad [Prosodic Features in Contemporary Actors' Speech, Doctoral Thesis]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet.

Vuletić, B. (2007). Lingvistika govora [Linguistics of Speech]. Zagreb: FF Press.

Žavbi Milojević, N. (2013a). Analiza odrskega govora: primer Bergerjeve uprizoritve Hlapcev (Komentirana izdaja) [An Analysis of Stage Speech: The Example of Berger's Staging of Serfs (An Annotated Edition)]. Slavistična revija, 61 (4), 651-664.

Žavbi Milojević, N. (2013b). Uporaba računalniškega programa Praat pri analizi odrskega govora [Using the Praat Computer Programme for the Analysis of Stage Speech]. In: K. Podbevšek, N. Žavbi Milojević (eds.), Govor med znanostjo in umetnostjo [Speech Between Science and Art]. (pp. 217-224). Maribor: Aristej.

Downloads

Published

2016-09-10

How to Cite

Milojević, N. Žavbi. (2016). Teaching and researching stage speech (connecting theory and practice, science and art). Journal of Education Culture and Society, 7(2), 89–99. https://doi.org/10.15503/jecs20162.89.99