Teaching language and speech to students of stage acting (ADU in Zagreb and AGRFT in Ljubljana)

Authors

  • Karolina Vrban Zrinski Academy of Dramatic Art, University of ZagrebTrg maršala Tita 5, Zagreb
  • Nina Žavbi Milojević University of Ljubljana, Academy of Theatre, Radio, Film and TelevisionNazorjeva ulica 3

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20162.398.407

Keywords:

teaching actors, language and speech, stage speech, orthoepy, speech stylistics

Abstract

In the article we describe the methods of teaching language and speech at the Academy of Dramatic Art in Zagreb (Croatia) and at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana (Slovenia). We start by describing how language and speech are taught as individual subjects, we present the trends in teaching language and speech and compare the teaching practices at both academies. The main part of the article intends to show the connection between theory and practice in teaching, which should result in a stronger connection between the scientific and artistic approach in teaching. The goal of comparing the teaching practices at both academies is to show the similarities and differences in teaching and to explicitly present models of teaching and models of assessing the speech of actors, which have proved to be indisputable according to the comparison.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Karolina Vrban Zrinski, Academy of Dramatic Art, University of ZagrebTrg maršala Tita 5, Zagreb

lecturer

scientific interests: language

Nina Žavbi Milojević, University of Ljubljana, Academy of Theatre, Radio, Film and TelevisionNazorjeva ulica 3

lecturer

scientific interests: language

References

Gavella, B. (1967). Glumac i kazalište [Actor and Theatre]. Novi Sad: Sterijino pozorje.

Ivas, I. (1993). Izričajna jezgra u hrvatskom jeziku. Doktorska disertacija [Utterance Nucleus in the Croatian Language. Doctoral dissertation]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Podbevšek, K. (1989/1990). Na novo odkriti govor (učna izkušnja na AGRTV) [Redescovering Speech (learning experience from the AGRTV)]. Jezik in slovstvo [Language and Literature], 35(1-2), 27-31.

Podbevšek, K. (1996). Poučevanje jezika in govora na Akademiji [Teaching Language and Speech at the Academy]. In: A. Inkret (Ed.), Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: 50 let: 1946−1996 [Academy of Theatre, Radio, Film and Television: 50 years: 1946-1996] (pp. 154-156). Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.

Podbevšek, K. (2006). Uvod [Introduction]. In: K. Podbevšek, T. Gubenšek (Eds.), Kolokvij o umetniškem govoru 2 [Colloquium on Artistic Speech 2] (pp. 7-9). Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Katedra za govor.

Podbevšek, K., & Vrban Zrinski, K. (2013). Hrvatski i slovenski scenski govor prve polovice 20. stoljeća (opis pojedinih akustičkih osobitosti) [Slovene and Croatian Actor's Speech in the First Half of the 20th Century (Comparison of Some Acoustical Characteristics)]. In: H. Tivadar (Ed.), Aktualna vprašanja slovanske fonetike, monografija Mednarodne znanstvene fonetične konference SLAVIFON Slovenija 2012 [Current Issues of Slovenian Phonetics, a monograph of SLAVIFON Slovenia 2012, International Phonetics Conference ] (pp. 65-72). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Predstavitveni zbornik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje: Dramska igra [Prospectus: First cycle degree study programme: Stage acting] (2015). Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, Oddelek za gledališče in radio. Retrieved from: https://www.agrft.uni-lj.si/sites/www.agrft.uni-lj.si/attachments/predstavitveni_zbornik_dramska_igra_1._stopnja.pdf.

Silić, J. (2006). Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika [Functional Styles of the Croatian Language]. Zagreb: Disput.

Škarić, I., & Varošanec-Škarić, G. (1994). Skupna slika govora Hrvatske televizije [Collective Portrayal of Speech on Croatian National Television]. Govor [Speech], XI (1). 1-14.

Škarić, I. (1995). Odlike Hrvatske državne medijske govorničke škole [Characteristics of Croatian National Media Rhetoric School]. Govor [Speech], XII (1). 33-46.

Valič, A. (2000). Raba besede pri igri in interpretaciji besedil [The Use of Words in Play in Text Interpretation]. In: K. Podbevšek, T. Gubenšek (Eds.), Kolokvij o umetniškem govoru [Colloquium on Artistic Speech] (pp. 21-25). Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Katedra za govor.

Varošanec-Škarić, G. (1995). Govorni stilovi u informativnim emisijama [Speech Styles in News Programmes]. Zagreb: Govor [Speech], XII (1). 71-80.

Varošanec-Škarić, G. (2010). Fonetska njega glasa i izgovora [Phonetic Care of Voice and Pronunciation]. Zagreb: FF press.

Vrban Zrinski, K., & Varošanec-Škarić, G. (2004). Slušno prepoznavanje hrvatskih naglasaka [Auditory Perception of Croatian Stress (Accent) Patterns]. Govor [Speech], XXI (2). 93-110.

Vrban Zrinski, K. (2013a). Fonetska procjena glumačkoga govora [Phonetic Assessment of Actors' Speech]. Govor [Speech], XXX (1). 21-50.

Vrban Zrinski, K. (2013b). Modalitete prozodičnega poudarjanja v odrskem govoru [The Modalities of Prosodic Prominence in Stage Speech]. In: K. Podbevšek, N. Žavbi Milojević (Eds.), Govor med znanostjo in umetnostjo [Speech between Science and Art] (pp. 225-236). Maribor: Aristej.

Vrban Zrinski, K. (2013c). Prozodijski čimbenici suvremenoga scenskoga glumačkoga govora. Doktorska disertacija [Prosodic Features in Contemporary Actors' Speech. Doctoral dissertation]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Vuletić, B. (2007). Lingvistika govora [Linguistics of Speech]. Zagreb: FF press.

Downloads

Published

2016-09-10

How to Cite

Zrinski, K. V., & Milojević, N. Žavbi. (2016). Teaching language and speech to students of stage acting (ADU in Zagreb and AGRFT in Ljubljana). Journal of Education Culture and Society, 7(2), 398–407. https://doi.org/10.15503/jecs20162.398.407

Issue

Section

LOCAL CULTURES AND SOCIETIES