New forms of rental dwelling in contemporary Poland

Authors

  • Maciej Wojciech Kowalczyk Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warsaw, Poland
  • Agnieszka Lewandowska Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warsaw, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.445.454

Keywords:

architecture, co-living, co-housing, shared dwelling, rental dwelling

Abstract

Aim. The subject of the article are types of rental dwelling in contemporary Poland. The aim of this paper is to present the forms of contemporary living in terms of age groups, way of study or work and financing possibilities of Poles compared to other countries in the world.

Methods. The authors of the article present selected new forms of rental dwelling in Poland in context of changes after the collapse of communist system in 1989. The article discusses the present situation of Polish real estate market basing on European statistics. It indicates the problem of limited availability of housing and presents solutions implemented by the government and the private sector market.

Results and Conclusion. Poland is one of the European countries with the highest rate of people living in overcrowded apartments or houses. The solutions introduced by the state in order to increase the availability of housing and allowing the alternative to buying a flat, encounter difficulties with spatial planning regulations. In the absence of sufficient support of the government private sector market see its chance for profit in constructing and renting apartments.

Cognitive value. The article describes the phenomenon of a growing private rental, that could be a shift in dwelling characteristic of Poles and influence the housing market. It presents new forms of developments, showing the background of their creation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Maciej Wojciech Kowalczyk, Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warsaw, Poland

Maciej Kowalczyk graduated from the Faculty of Architecture at Warsaw University of Technology (WAPW) and ETH Zurich (MAS ETH Housing). Since 2017 PhD candidate and lecturer at WAPW. Interested in the practical side of the profession, particularly in architectural competitions. Besides scientific work, runs architecture office 22ARCHITEKCI as well as works pro publico bono at the Association of Polish Architects (SARP).

Agnieszka Lewandowska, Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warsaw, Poland

Agnieszka Lewandowska graduated from the Faculty of Architecture at Warsaw University of Technology (WAPW).

Since 2016, assistant at the Designing Department at Faculty of Architecture at Warsaw University of Technology. Member of Association of Polish Architects (SARP).

Her academic interest is strongly related to the topic of PHD thesis – contemporary sacral architecture.

References

BGK. (2021). Mieszkanie na start. [Apartment to start]. Retrieved March 12, 2021, from https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-mieszkanie-na-start/.

Eurostat. (2011). Housing conditions in the EU27 in 2009. Retrieved May 24, 2021, from https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5027766/3-23022011-BP-EN.PDF.pdf/717ab1f7-9922-4da7-bda9-51e0641818d7.

Eurostat. (2020). Housing in Europe. Statistics visualised. 2020 edition. Retrieved March 07, 2021, from https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/index.html?lang=en.

Giecewicz, J. (2017). Mieszkanie. problem publiczny, społeczny czy prywatny? Architektoniczne uwarunkowania kształtowania społecznych zespołów mieszkaniowych w kontekście realizacji Programu Mieszkanie Plus. [Apartment. Public, social or private problem? Architectural determinants of shaping social housing complexes in the context of the implementation of the Mieszkanie Plus Program]. Mieszkalnictwo Tom I Seria wydawnicza Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej: Warsaw.

GUS. (2019). Gospodarka mieszkaniowa w 2019 r. [Housing economy in 2019]. Retrieved February 20, 2021, from https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5492/14/3/1/gospodarka_mieszkaniowa_w_2019.pdf.

Idem, R. (2007). Cohousing. Dziesięć argumentów “za”. [Cohousing. Ten arguments “pro”]. Czasopismo Techniczne. Politechnika Krakowska: Cracow.

ISAP. (2002). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [Buildings and their location – polish technical conditions. April 12, 2002]. Retrieved May 15, 2021 from http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690.

Longman Dictionary of Contemporary English. Retrieved March 22, 2021, from https://www.ldoceonline.com/dictionary.

Marzyński, K. (2020). Wyzwania rynku nieruchmości. [Real Estate Market Challenges]. Retrieved March 19, 2021 from https://thinkco.pl/kwestie-prawne/.

Meltzer, G. (2005). Sustainable Community: Learning from the Cohousing Model. Trafford Publishing: Victoria, BC.

Muzioł-Węcławowicz, A. (2019). Mieszkalnictwo w Polsce. Przyszłość najmu społecznego. [Housing in Poland. The future of social rental]. Habitat for Humanity Poland: Warsaw.

Osborne, R. (2018). Best Practices For Urban Coliving Communities. University of Nebraska-Lincoln. Retrieved 8 May, 2021 from https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=arch_id_theses.

Parfianowicz, W. (2021). Jak Europa Środkowa straciła prawo do mieszkania i jak może je odzyskać. [How Central Europe has lost its right to housing and how can regain it]. Autoportret 72. Małopolski Instytut Architektury: Cracow.

Provan, B. (2014). So What Exactly Is Coliving? Open Door. Retrieved 7 May, 2021 from http://opendoor.io/so-what-exactly-is-coliving/.

REAS. (2018). Najem mieszkań w Polsce. Właściciele indywidualni – umowy i najemcy. [Apartments for rent in Poland. Individual owners – constracts and tenants]. Retrieved May 12, 2021 from https://infonajem.pl/wp-content/uploads/2019/04/reas-2018_umowy-i-najemcy.pdf.

TkinkCo. (2020). Student Housing in Poland - PBSA Market Outlook. Retrieved May 12, 2021 from https://thinkco.pl/en/prywatne-akademiki-w-polsce-raport/.

Sargisson, L. (2012). Second-Wave Cohousing: A Modern Utopia?. Utopian Studies, Vol. 23, No. 1. Retrieved February 10, 2021, from https://www.jstor.org/.

University of Adam Mickiewicz. (2019). Konkurs na projekt architektoniczny akademika UAM na Morasku rozstrzygnięty. [The competition for the architectural design of the AMU dormitory in Morasko has been resolved]. Retrieved May 10, 2021 from https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/konkurs-na-projekt-architektoniczny-akademika-uam-na-morasku-rozstrzygniety.

Warsaw University. Budowa akademika – konkurs architektoniczno-urbanistyczny. [Dormitory Construction. Architectural and Urban Competition]. Retrieved May 20, 2021 from https://www.uw.edu.pl/budowa-akademika-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny/.

Wierzbicki, S., Sieczkowski, J. (2013). Konstrukcje budynków wielkopłytowych z punktu widzenia zabezpieczenia przed awarią oraz możliwości ich modernizacji. [Structures of large-panel buildings from the point of view of failure protection and the possibility of their modernization]. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje.

Żołędowski, C., Ołdak, M., Szarfenberg, R. (2015). Społeczne agencje najmu jako instrument polityki mieszkaniowej. Przykłady europejskie i implementacja w Polsce. [Social rental agencies as an instrument of housing policy. European examples and implementation in Poland]. Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski: Warsaw.

Coliving spaces and Student dormitories. Retreived May 9, 2021 from:

Colivia Poznań https://colivia.co/

Nest Copenhagen https://nestcopenhagen.dk/

Ollie New York https://ollie.co/

The Collective London https://www.thecollective.com/

Resi 4 Rent Warsaw https://r4r.pl/en/lokalizacje/warsaw/suwak-2/

Student Depot Warsaw https://studentdepot.pl/pl/akademik-warszawa

Base Camp Łódź https://basecampdorm.com/

Downloads

Published

2021-09-25

How to Cite

Kowalczyk, M. W., & Lewandowska, A. (2021). New forms of rental dwelling in contemporary Poland . Journal of Education Culture and Society, 12(2), 445–454. https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.445.454