THE DIFFICULTIES IN IMPLEMENTING SOCIAL INTERVENTIONS IN THE COMMUNITIES OF FOREIGNERS IN POLAND

Authors

  • KAMILA GANDECKA Institute of Pedagogy, University of Wrocław, Dawida 1, 50-527 Wrocław
  • ARKADIUSZ URBANEK Institute of Pedagogy, University of Wrocław, Dawida 1, 50-527 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.15503/jecs20162.377.387

Keywords:

foreigners, social intervention, integration, cultural differences, areas of conflict

Abstract

The reflections presented in this paper are focused on the problem of the conflict that takes places at the point of contact of two cultures during social interventions in the communities of foreigners residing in Poland. That is why three research perspectives have been presented. The first one is an analysis of the legal solutions pertaining to the acquiring of the status of a legal alien. The second aspect of the research is connected with the features of the institutional forms of social support for foreigners. In the further area the indicators of cultural differences of the investigated group have been discussed and it has been attempted to define the potential areas of conflict. The scientific exploration was aimed to specify to what extent cultural differences condition the process of the foreigners’ adaptation to a new socio-cultural reality. Furthermore, an attempt was made to answer the question whether the institutions intended to help foreigners can constitute an area of compromise. For this aim the differences between the levels of expectations represented by the administrative and social services and the foreigners themselves have been shown.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

KAMILA GANDECKA, Institute of Pedagogy, University of Wrocław, Dawida 1, 50-527 Wrocław

PhD, assistant professor

scientific interests: education

ARKADIUSZ URBANEK, Institute of Pedagogy, University of Wrocław, Dawida 1, 50-527 Wrocław

PhD, assistant professor

scientific interests: education

References

Boski, P. (2008). Wielokulturowość i psychologia dwukulturowej integracji [Multiculturalism and psychology in two-directional integration]. In: H. Mamzer (Ed.), Czy klęska wielokulturowości? [A failure of multicultiralsm?] (pp. 165-205). Poznań: Wydawnictwo Fundacji HUMANIORA.

Chrzanowska, A. (2007). Tożsamość kulturowa uchodźców czeczeńskich [Cultural identity of Chechnyan refugees]. In: A. Gutkowska, K. Gracz (Eds.), Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji [Refugees in Poland. Cultural and legal obstacles in the process of adaptation] (pp. 215-348). Warszawa: Stowarzyszenie Integracji Prawnej.

Czerniejewska, I., Main I. (Eds.) (2008). Uchodźcy: Teoria i praktyka [Refugees: Theory and practice]. Poznań: Stowarzyszenie „Jeden Świat”.

Dassetto F., Ferrari S., Maréchal B. (2007). Islam in the European Union. What’s at Stake in the Future? Study of European Issa, A.A. Brussels: Policy Department Structural and Cohesion Policies.

United Nations High Commissioner for Refugees (2014). Global Trends 2013. 1-52. Retrieved from: http://www.unhcr.org/5399a14f9.html.

Grzymała-Kazłowaska, A., Stefańska, R. (2014). Cudzoziemcy korzystający z ochrony w Polsce [Aliens benefitting from protection in Poland]. Studia BAS, 4 (40), 197-222.

Grzymała-Moszczyńska, H. (2000). Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami [Refugees. A coursebook for persons working with refugees]. Kraków: Zakład Wydawniczy “Nomos”.

Kamali, M.H. (2008). Shari’ah Law. An Introduction. Oxford: One World.

Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Right. Oxford: Clarendon Press.

Majdzińska, K. (2012). Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą [Difficulties in the integration of aliens who have achieved the status of refugees or supplementary protection in the Republic of Poland]. Warszawa: Europejski Fundusz Społeczny.

Mouffe, Ch. (2008). Polityczność. Przewodnik krytyki politycznej [Political character. Guidebook of political criticism]. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Rafalik, N. (2012), Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce - teoria a rzeczywistość (praktyka) [Aliens applying for the refugee status in Poland: theory and reality (practice)] (legal situation as of 31 December, 2011 r.). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Szari’a: zamiar i cele w prawodawstwie muzułmańskim [Sharia: intentions and aims in Muslim law] (2010). Al-salam. Muzułmańskie czasopismo społeczno-kulturalne, 1 (19), 11-15, 20-24.

Śliwowski, J. W. (1937). Międzynarodowy Kongres Patronatów w Paryżu [International Congress of Patrons in Paris. Polish Penitentiary Review]. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 3, 536-552.

Tibi, B. (2005). Islam between Culture and Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wójcik-Żołądek, M. (2014). Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie [Contemporary migration processes: definitions, tendencies, theories]. Studia BAS, 4 (40), 9-35.

Ząbek, M. (2012), Problemy integracji uchodźców muzułmańskich w Polsce [Problems of the integration of Muslim refugees in Poland]. In: M. Widy-Behiesse (Ed.), Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? [Islam in Europe. Richness of diversity or a source of conflict] (pp. 63-71). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Zelman, L H. (2011). Tożsamość anioła [Identity of an angel]. Warszawa: Wydawnictwa Nasza Księgarnia.

Downloads

Published

2016-09-10

How to Cite

GANDECKA, K., & URBANEK, A. (2016). THE DIFFICULTIES IN IMPLEMENTING SOCIAL INTERVENTIONS IN THE COMMUNITIES OF FOREIGNERS IN POLAND. Journal of Education Culture and Society, 7(2), 377–387. https://doi.org/10.15503/jecs20162.377.387

Issue

Section

LOCAL CULTURES AND SOCIETIES