The development and implementation of a language learning activity: the Dalya game

Authors

  • Hasan Coşkun Çankırı Karatekin University Faculty of Letters Department of Education Science Section of Curriculum and Instruction Uluyazı Kampusu 18100 Çankırı

Keywords:

Dalya game, traditional game, educational game, language teaching

Abstract

According to Michael Parmentier (2004, p. 929), the scope of comprehension of the game concept is wide and quite undefined. Currently, game is one of the most debated issues in the educational science. Undoubtedly, there are many techniques which motivate students to learn throughout their academic lives. One of these techniques is the game. Game is one of the techniques that teachers successfully employ in active teaching. The purpose of this study is to explain, how the Dalya game was converted into an educational game and how it can be used in elective German courses effectively. In the villages of Anatolia, the Dalya game is generally played with a ball made of cloth and with 7 earthenware pots or tiles, in other words with 7 flat stones. Today the traditional Dalya game is played in the slum areas. It is possible to play this game in gymnasiums where the floors are dry and clean. The students play this traditional game to make good use of their leisure time. However, there is a possibility to update this game in respect to didactics and use it in teaching/learning a foreign language.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bayraktaroğlu, S. (2014). Neden Yabancı Dil Eğitiminde Başarılı Olamıyoruz? [Why can not we be successful in foreign language teaching? ]. In: A. Sarıçoban, & H. Öz (Eds.), What should be trends in foreign language education in Turkey. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Böhm, W. (2005). Wörterbuch der Pädagogik [Dictionary of Pedagogy]. Kröner: Stuttgart.

Coşkun, H. (2005). Eğitimde Sinerjik Yaklaşım: Dalya Oyunu, Bala Örneği [Synergetic approach in education: Dalya Game as in the example of Bala]. Ankara: Bosch Teknoloji Eğitimi, CTB.

Coşkun, H. (2006). Oyunlarla dil öğretimi, Spiele im Sprachunterricht, Learning Languages Through Games: Türkçe – İngilizce – Almanca. Ankara: CTB Yayınları.

Coşkun, H., Gültekin, Ö., & Seçkin, F. (2012). Göç Sürecinde Türkçenin Öğretiminde Eğitsel Dalya Oyununu Kullanma Olanakları [Using option in the traditional game Dalya in Turkish lessons in the context of migration]. In: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu 1-3 Ekim 2012, Sinop [Proceedings].

Coşkun, H. (2013). The importance of educational marble games in teaching German. Education Research – Eurasian Journal of Educational Research, 53, 151-174.

Coşkun, H. (2015). Using Educational Marble Games in German Language Teaching, Journal of Education Culture and Society, 1, 167–184.

Dauvillier, C., & Lévy-Hillerich, D. (2004). Spiele im Deutschunterricht [Games in Teaching German]. München: Goethe-Institut.

Demircan, Ö. (2014). Yabancı Dil Öğretimi: Değişen Bir Şey Yok! [Foreign Language Teaching: Nothing has changed!]. Öğretmen Dünyası, 410, 17-22.

Ende, K., Grotjahn, R., Kleppin, K., & Mohr, I. (2013). Dll Deutsch Lehren Lernen, Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung [Dll German Teaching, Curricular Requirements and Teaching Planning].München: Goethe-Institut.

Fink, E. (2015). Bir Dünya Sembolü Olarak Oyun [Games as a symbol of a world]. Ankara: Dost.

Hohmann, M., Weikart, D.P. (2000). Küçük Çocukların Eğitimi [Educating young children]. İstanbul: Hisar Eğitim Vakfı Yayınları. Kuruçeşme.

Huizinga, J. (2013). Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine bir Deneme [Homo Ludens: A Study of the Play-element in Culture]. İstanbul: Ayrıntı.

Kavak, Y. (2009). Öğretmen yetiştirme modelleri ve yeniden yapılanma çalışmaları [Teacher Training Models and Reconstruction Studies]. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmeye Genel Bakış – Eğitimde Yansımalar: IX, Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 11, 27-36.

Onur, B., & Güney, N. (2002). Türkiye’de Çocuk Oyunları [Children's Games in Turkey]. Ankara: Ankara Üniversitesi Basım Evi.

Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü [Dictionary of Training and Educational Sciences]. İstanbul: MEB.

Özdoğan, B. (2000). Çocuk ve Oyun, Çocuğa Oyunla Yardım, Oyun-Aile Rehberliği, Davranış Terapisi – Bilişsel Terapi [Children and Game, Helping the Child Through Play, Game-Family Counseling, Behavioral Therapy - Cognitive Therapy]. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özen, Ü., Yavuz, U., Tellan D., Küçük Durur, E., Önal, S., & Güllüce, A. Ç. (Eds.), (2015). International Play and Toy Congress Proceedings Book. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Parmentier, M. (2004). Spiel [Game]. In: D. Benner, & J. Oelkers (Eds.), Historisches Wörterbuch der Pädagogik [Historical Dictionary of Pedagogy]. Weinheim & Basel: Beltz Verlag.

Poyraz, H. (2003). Okulöncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak [The Preschool Period Toys and Games]. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun [Early Childhood Development and Game in Education]. İstanbul: Morpa.

Sönmez, V. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri [Teaching Principles and Methods]. Ankara Anı Yayıncılık.

Telatar, E., & Girgin, M. (2011). Spiele und Spaß beim Deutsch lernen [Games and Fun with Learning German]. Ankara: Goethe Institut.

Yıldırım, A., & and Şimşek, H (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2017-10-22

How to Cite

Coşkun, H. (2017). The development and implementation of a language learning activity: the Dalya game. Edutainment, 1(1). Retrieved from https://www.e-methodology.eu/index.php/EDUT/article/view/10.15503.edut.2016.1.115.125

Issue

Section

Practice